Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, 
s. 1 odwołuję wyrażone przeze mnie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Lawendowe Muzeum Żywe i przez Lawendowe Pole.

Zaznacz pole obok w celu cofnięcia zgody