Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu

Unia-europejska

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014 – 2020

„Wioska Warmińska. Przystanek Etnograficzny”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
RPWM.01.00.00 „Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur”,
„Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług”
poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu.

Główny cel projektu: „Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług”

Nazwa beneficjenta: Lawendowe Pole Joanna Posoch

OGŁOSZENIA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/22287

PLIKI DO POBRANIA

Projekt budowlany

DOKUMENTY

Zawiadomienie o wyborze oferty

Protokół z rozeznania rynkuThere are no comments

Add yours